Wibor-Stop

REPREZENTOWANIE KLIENTÓW W SPORACH BANKOWYCH
UNIEWAŻNIENIE UMÓW KREDYTOWYCH WIBOR

O Wibor-Stop

Wibor-Stop powstał, by reprezentować Klientów w sporach bankowych mających na celu unieważnienie zapisów umowy kredytowej dotyczących wskaźnika WIBOR. Naszym celem jest prowadzenie postępowania przed Sądem na skutek którego Sąd uzna stosowanie mechanizmu oprocentowania opartego o mechanizm stanowiący sumę marży banku oraz wysokość wskaźnika WIBOR za niedozwolony (tzw. klauzula abuzywna). 

W rezultacie, umowa kredytu zawierać będzie zapisy pozbawione oprocentowania - bank zwróci kredytobiorcy dotychczas wpłacone raty odsetkowe, pozostawiając do spłaty wyłącznie sam kapitał, tj środki pożyczone od banku, bez odsetek.


Ewentualnie, alternatywnym rozwiązaniem jest usunięcie z umowy kredytowej wyłącznie klauzul dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR - w efekcie, Klient zwraca do banku kapitał powiększony o odsetki, na które składają się wyłącznie kwoty pochodzące z marży banku, bez dodatkowego elementu zmiennego w postaci wskaźnika WIBOR. Kredytobiorca uzyskuje tym samym kredyt oprocentowany wyłącznie o wysokość marży ustalonej w umówię kredytu - kredyt taki przyjmuje wówczas formułę kredytu o stałej stopie procentowej.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, po omówieniu dokładnej sytuacji z Klientem, możemy w imieniu Klienta domagać się unieważnienia całej umowy kredytowej - jest to jednak rozwiazanie zalecane jedynie w sytuacji, gdy Kredytobiorca dokonał już spłaty zaciągniętego kapitału (suma rat kapitałowo - odsetkowych osiągnęła lub przewyższyła wartość kwoty pożyczonej od banku).

Każde z powyższych rozwiązań stanowi przedmiot indywidualnych ustaleń z Klientem - po przeprowadzonej analizie sprawy prawnicy Wibor-Stop przestawią Państwu najdogodniejsze dla Państwa rozwiazanie.

Dla zapewnienia najlepszej jakości usług i możliwe najlepszej dostępności, każda sprawa prowadzona jest przez dwóch prawników - ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której Klient nie może skontaktować się z prawnikiem z uwagi na jego chorobę, urlop lub inną sytuację losową.
Zespół Wibor-Stop oferuje Państwu również obsługę prawną w zakresie tzw. spraw frankowych (unieważnianie umów kredytu CHF), które dotychczas stanowiły główny przedmiot zainteresowań naszych prawników.

W przypadku sprawy niedotyczącej tzw. sprawy frankowej, ani sprawy związanej z unieważnieniem wskaźnika WIBOR w umowie kredytowej, zapraszam do kontaktu poprzez moją stronę kancelaryjną: kancelaria-guzinski.pl

ETAPY PROWADZENIA SPRAWY:

01

Kontakt z Państwa strony i nasza odpowiedź w 48 h.

02

Przekazanie dla Wibor-Stop skanu umowy kredytowej wraz z załącznikami

03

Prawnik Wibor-Stop przekaże Państwu odpowiedź dotyczącą analizy kredytu w formie opinii prawnej oraz przedstawi najlepsze dla Klienta rozwiązania oraz wycenę prowadzenia sprawy zobowiązujemy się do odpowiedzi nie dłużej niż w 72 h.

04

Po uzgodnieniu warunków współpracy, Klient udziela pełnomocnictwa do działania w jego imieniu - od tego momentu Klient będzie informowany o wszelkich krokach podjętych przez kancelarię.

05

Złożenie reklamacji w imieniu Klienta, negocjacje z bankiem.

06

Skierowanie pozwu w sprawie do właściwego sądu.

Więcej informacji o  wskaźniku WIBOR znajdziecie Państwo w zakładce „Podstawowe informacje o WIBOR”.

Zapraszamy do kontaktu poprzez zakładkę „Kontakt” w celu dokonania bezpłatnej analizy Państwa umowy kredytowej.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy adres email lub telefonicznie w celu uzyskania bezpłatnej analizy sprawy. 
Prowadzimy sprawy dla Klientów z całej Polski
zapraszamy do konsultacji w formie on-line przez aplikacje Teams, Zoom, bądź inną, wskazana przez Klienta.
Skontaktuj się z nami

81-603 Gdynia

Czesława Niemena 5B / 1
Formularz kontaktowy
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Created by: cdx.pl